Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest AT INWEST Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8 , NIP 7811905112, KRS 0000537284 , tel.: 696-008-824 adres e-mail: biuro@at-inwest.pl
 2. Celem zbierania danych jest obsługa zapytań dotyczących projektów prowadzonych przez spółki :
  a. At Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8 , NIP 7811905112, KRS 0000537284,
  tel.: 696-008-824 adres e-mail: biuro@at-inwest.pl,
  b. Prebet At Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Poznaniu , ul. Św. Marcin 29/8 , NIP 7831743121, KRS 0000622125, tel.: 696-008-824 adres e-mail: biuro@at-inwest.pl,
  c. At Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Św. Marcin 29/8 , NIP 7811900250, KRS 0000524593, tel.: 696-008-824 adres e-mail: biuro@at-inwest.pl,
 3. W związku z umową o współpracy pomiędzy w. w. spółkami, dane osobowe są przetwarzane przez At Inwest Sp. z o.o. Sp.k. podmiot prowadzący kompleksową obsługę administracyjno-biurową administratora danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do czynności związanych z obsługą zapytań m. in. odpowiedzi na zapytania mailowe, telefoniczne, wysyłane przez formularz kontaktowy on – line umieszczony na stronie www.at-inwest.pl oraz www.przezmierowopark.pl przygotowania umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich oraz umów sprzedaży.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.